Deep Within

Para sa Inyo (Letter)

Bagama't ilang buwan at ilang linggo na ang lumipas nang hindi ko kayo nakikita, patuloy pa rin kayo sa paghahanap sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong at pag-unawa na ibinibigay ninyo sa akin. Alam kong naging makasarili ako ngunit isa ito sa mga paraang alam ko upang makaiwas sa sakit na pwede kong… Continue reading Para sa Inyo (Letter)

Advertisements